میزبانی هاست لینوکس پربازدید VIP

هاست - پایه


رم 1

ترافیک(gb) 100

فضای ذخیره سازی(gb) 3

دامنه های قابل اتصال 2


هاست - پیشرفته


رم 4

ترافیک(gb) نامحدود

فضای ذخیره سازی(gb) 10

دامنه های قابل اتصال 2


هاست - پیشرفته پلاس


رم 6

ترافیک(gb) نامحدود

فضای ذخیره سازی(gb) 20

دامنه های قابل اتصال 2


هاست - حرفه ای


رم 10

ترافیک(gb) نامحدود

فضای ذخیره سازی(gb) 40

دامنه های قابل اتصال 6